Dyrektor regionalny Fundacji RolnikHandluje zabrał głos na proteście rolników